Voor wie

Ieder kind (0-18 jaar ) is welkom bij Talintje kindercoaching!

icoon libelle kleinmoeite met taal, lezen, schrijven – gepest worden – zelf pester zijn – niet (goed) met geld om kunnen gaan – moeite met eten – diagnose gekregen/denkend aan, vallend in het autismespectrumstoornis gebied – faalangst- verdriet en/of moeite met verlies – A(D)DHD of andere aandachtstoornis – onzeker – (extreem) bang – hoog gevoelig – hechtingsproblemen – (ernstige) ziekte bij kind of ouder – vaak boos – traumatische ervaring – uw kind voelt zich anders dan anderen

Het kan zijn dat u helemaal niet weet in welke richting u het moet zoeken en dat u nog bij geen van de hier boven genoemde gebieden aansluiting voelt. U voelt echter wel dat er mogelijk iets met uw kind aan de hand is. Schroom niet om dan ook contact met mij op te nemen.

Zeker wanneer er voor u (nog) geen duidelijk aanwijsbare reden is omtrent het doen en/of laten van uw kind, kan ik mogelijk begeleiding bieden!

Omdat een kindercoach geen (psycho)therapeut is, wil ik erop wijzen dat, indien de situatie er om vraagt,  ik uw kind kan doorverwijzen naar derden. Om mij heen heb ik een betrouwbaar netwerk van andere vakmensen die uw kind indien nodig graag verder willen en kunnen helpen. Te denken valt bijv. aan logopedie, fysiotherapie, psychologische hulp.